Zakręt permakulturowy

Z ogro­du pozy­sku­je zio­ła, tutaj suszo­na mię­ta i pokrzy­wa. W moim ogro­dzie znaj­dzie­cie rów­nież dzi­kie ore­ga­no, tymia­nek, czo­snek niedź­wie­dzi, meli­sę, szał­wię, poda­grycz­nik, mni­szek lekar­ski, łopian…

Dodaj komentarz