Zakręt permakulturowy

W per­ma­kul­tu­ro­wym ogro­dzie hamak jest nie­zbęd­ny by po pra­cy popa­trzeć w nie­bo i odpo­cząć. :)

Dodaj komentarz