ogród Pod Bzami

Zaściół­ko­wa­ny kar­to­na­mi żywo­płot, posa­dzo­ny w upra­wie czosn­ku sąsia­dów,
(bo gra­ni­ce się prze­su­nę­ły).

Leave a Reply