Wprowadzenie do permakultury

90,00 

(Pol­ski) cena ze wspar­ciem wyda­nia

Cate­go­ry:

Description

Sor­ry, this entry is only ava­ila­ble in Polish.

Additional information

roz­miar

20 x 25 x 2 cm

waga

1 kg

okład­ka

mięk­ka

papier

eko­lo­gicz­ny, nie­po­cho­dzą­cy z wycin­ki

druk

czar­no-bia­ły: ilu­stra­cje, gra­fi­ki, wykre­sy

isbn

wysył­ka

do ceny nale­ży doli­czyć kosz­ty wysył­ki

You may also like…