Arbuzi Bar

Auten­tycz­ny tusze­tyń­ski kli­mat sypial­ny. Gli­na, drew­no, ozdob­ne dywa­ny zdo­bio­ne tusze­tyń­ski­mi ornamentami.

Leave a Reply