Warsztaty projektowania permakulturowego w Kaczym Bagnie
25–28 maja’17, fot. Kasia Donner

pierw­szy dzień wykła­dy wstęp­ne w namiocie

Leave a Reply