Dzikie Róże

Pole obsia­ne mie­szan­ka dla owa­dów zapy­la­ją­cych. W sierp­niu domi­no­wa­ły słoneczniki.

Leave a Reply