The Heretic’s Feast – A History of Vegetarianism

Uczta here­ty­ków – Histo­ria wege­ta­ria­ni­zmu” – pierw­sze wyda­nie książ­ki Coli­na Spen­ce­ra, 1995.

Leave a Reply