Kalpapāda

Czę­sto „bawi­my” się gli­ną. Wybu­do­wa­li­śmy chat­kę leśną z kostek słomy. 

Leave a Reply