Naturalne opryski

Pierw­sze, wio­sen­ne opry­ski z czosn­ku i ze skrzy­pu, pre­wen­cyj­nie na kędzie­rza­wość liści brzo­skwi­ni i róż­ne cho­ro­by grzybowe. 

Leave a Reply