Rusinowo

​Krze­wy owo­co­we-borów­ki, mali­ny, porzecz­ki, małe polet­ko z porem, a za siat­ką część „podwór­ko­wa” gospo­dar­stwa… Od pół­no­cy sąsia­du­je­my z polem upraw­nym. W dali widać sąsia­dów, dwa nowe dom­ki „się budu­ją” aktualnie. 

Leave a Reply