Zakręt permakulturowy

Szcze­gól­nie wcze­sną wio­sną, gdy mało jest warzyw, jem z ogro­du wszyst­ko co zie­lo­ne, tutaj widać świe­żo zebra­ne: krwaw­nik, pokrzy­wę, poda­grycz­nik, mię­tę, oraz kupio­ne w skle­pie, jako dodat­ki uzu­peł­ni jace kiwi, imbir i cytry­nę.

Dodaj komentarz