Ostoja Biodomek – ogród permakulturowy

Oczy­wi­ście wszel­kie odpa­dy orga­nicz­ne w Bio­Dom­ku są kom­po­sto­wa­ne, po dwóch latach będą uży­wa­ne jako super żyzna gle­ba na grząd­ki.

Dodaj komentarz