Rancho Stokrotka

Ostrze­nie kosy oseł­ką. Co kil­ka rzę­dów kosę nale­ży naostrzyć -
pra­ca tępym narzę­dziem nie jest już tak przy­jem­na i efek­tyw­na.

Dodaj komentarz