Zakręt permakulturowy

Przy domu grząd­ki przy­go­to­wa­łam w posta­ci dołów wypeł­nio­nych bio­ma­są (gałę­zie, sko­szo­na zie­le­ni­na, sia­no). Uło­że­nie war­stwo­wo z zie­mią i odro­bi­ną obor­ni­ka utwo­rzy­ły wynie­sio­ne grząd­ki.

Dodaj komentarz